Location: Partille, Sweden
Client: Private
Area: 1200 sqm
Budget: -
Completed: Ongoing
 

Platsen har ett unikt läge, omgivet av ett naturreservat på fastighetens alla sidor. Förutsättningarna är att naturvärden och topografiska förutsättningar respekteras. Vi har utvecklat två parkvillor, lågmälda i skala och som anpassar sig till terrängens och omgivningens oregelbundenhet.